Dr. Makbule Çeço – Misionar i Paqes me një karrierë të shkëlqyer

Makbule Xhelo Çeço u lind më 21 korrik 1948 në Durrës, Shqipëri, në një familje me tradita të hershme patriotike në shërbim të kombit shqiptar. Ajo është shtetas shqiptar. Makbule Çeço përfundoi shkollën fillore dhe të mesme në Tiranë, respektivisht në shkollat ​​”Kosova” dhe “Lidhja e Prizrenit”.

 • Në vitin 1966 Makbule Çeço përfundoi shkollën e mesme të përgjithshme në shkollat ​​”Sami Frashëri” dhe “Kongresi i Përmetit” në Tiranë, Shqipëri.
 • Në vitin 1966 ajo filloi studimet në Fakultetin e Shkencave Politike-Ligjore në Universitetin e Tiranës dhe u diplomua në vitin 1970 si “Punëtore e Shkencave Politike”.
 • Në vitin 1970 Makbule Çeço filloi të punonte si pedagog në Fakultetin e Shkencave Politike-Ligjore në Universitetin e Tiranës, Shqipëri.
 • Më 1989 ajo u emërua Drejtor i Departamentit të Arsimit të Lartë në Ministrinë e Arsimit të Shtetit Shqiptar dhe ishte në këtë post deri më 1992
 • Prej vitit 1996 deri në vitin 1997 ajo ishte anëtare e Këshillit Bashkiak pranë Bashkisë së Tiranës.
 • Në vitin 1997 ka punuar si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës.
 • Ne vitin 1997 Makbule Çeço u emërua Prefekt i Tiranës.
 • Nga viti 1999 deri në vitin 2001 Makbule Çeço realizoi funksionin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministrit të Punës dhe Çështjeve Sociale të Shqipërisë.
 • Në vitin 2001 mori postin e Zëvendës Kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë.
 • Prej vitit 2005 është pedagog i jashtëm në programet master në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tiranës.
 • Makbule Çeço, që nga viti 2008, është gjithashtu pedagog dhe dekan në Fakultetin Juridik, në Universitetin “Justicia” në Tiranë.
 • Në vitin 1990 Makbule Çeço filloi fakultetin e dytë, Fakultetin Juridik dhe në vitin 1992 u diplomua si avokat në këtë fakultet.

Makbule Çeço, gjatë karrierës së saj profesionale, ka marrë shumë tituj dhe gradë shkencore. Në vitin 1983 ajo mori titullin “Kandidat i Shkencave”. Në vitin 1987 ajo mori titullin “Docent”. Në vitin 1999 titulli “Kandidati i Shkencave” u konvertua në Shkallën “Doktor i Shkencave”.

Makbule Çeço ka zhvilluar gjithashtu shumë seminare dhe kurse të ndryshme të trajnimit dhe kualifikimit në fushën e arsimit, në fushën e shërbimeve publike dhe qeverisjes vendore, në fushën e problemeve gjinore, për pjesëmarrjen e grave në politikë, në fushën e legjislacionit, etj. Ajo është trajnuar brenda dhe jashtë Shqipërisë, në vende të ndryshme anembanë botës. Ajo ka diplomuar “Për luftën kundër terrorizmit” në qendër “Marshall”, Garmish, Gjermani, etj.

Makbule Çeço gjithashtu ka qenë e angazhuar në botime të ndryshme. Ajo ka botuar shumë artikuj shkencorë, tekste shkollore, letra dhe ligjërata. Ajo i ka trajtuar këto edhe në veprimtari shkencore, shoqërore, politike kombëtare etj. Makbule Çeço gjatë gjithë karrierës së saj profesionale dhe politike është dalluar si një personalitet me një frymë humanitare dhe ka dhënë kontribute të mëdha për të ndihmuar komunitetet, organizatat joqeveritare në mbështetje të njerëzve në nevojë. Pra, ajo ka pasur një aktivitet të gjerë si misionar i paqes. Makbule Çeço, si një mision i paqes, është angazhuar në organizatën lobuese ndërkombëtare Misioni Diplomatik Paqe dhe Prosperitet, pjesë e OKB-së.

Ajo është këshilltare nderi e këtij misioni që vepron për paqe dhe prosperitet në Ballkan dhe në mbarë botën. Më 7 nëntor 2012, Makbule Çeço iu akordua Diplomi Nderi i Doktorëve të Diplomacisë Ndërkombëtare nga Akademia e Paqes Universale Universale.

Nazmi Zendeli

Menu