Një mesazh mirësie
Shenjtëria e Tij Papa Francisco

Selia e Shenjtë, Vatikani

Në emër të Misionit Diplomatik Paqe dhe Prosperitet, organizata ndërkombëtare e lobimit, e akredituar në OKB, SHBA, Komisionin Evropian, etj, ne shprehim urimet më të urta për Shenjtërinë Tënde Papa Francisko!

Ne dëshirojmë shpirtërisht se Perëndia ju jep forcë të pashtershme për të lëvizur në misionin tuaj si udhëheqës shpirtëror të miliona dhe milion adhuruesve të devotshëm në mbarë planetin tonë! Ju, si mbrojtës hyjnor i njerëzve të varfër, por me një shpirt të pasur nga drita e Perëndisë, me përkushtimin tuaj të pashembullt, përcillni mesazhet e mirësisë dhe butësisë, dashurisë dhe dhembshurisë që kanë frymëzuar botën tonë për më shumë se dy mijë vjet.

Si Papa i parë me origjinë amerikane, ne dëshirojmë që Perëndia të japë aq shumë forcë, vitalitet dhe qëndrueshmëri që të bëni mrekulli dhe se fryma e papatit tuaj mund të jetë jo vetëm shembulli i Demokracisë Amerikane, modeli më i mirë i qeverisjes ndaj të cilit planeti tenton sot, por e tejkalon atë përtej mundësive njerëzore.

Ju dëshirojmë edhe njëherë jetë të gjatë dhe shumë frymëzim hyjnor, Shën Ati! Ne ju dëshirojmë vetëm sukses në përmbushjen e detyrës tuaj të shenjtë për të promovuar sigurinë, dinjitetin, paqen dhe begatinë për të gjitha qeniet njerëzore, pavarësisht nga bindjet e tyre. Ne lutemi për Ju dhe madhështinë e Kishës Katolike në botën tonë moderne.

Mëshira dhe paqja e Perëndisë qoftë gjithmonë me ju! Amen!

GOVERNOR
Dr Shefki Hysa

Menu