Këshilla për luftëtarët e paqes

Misioni Diplomatik Paqja dhe Prosperiteti si një organizatë ndërkombëtare që lobon për paqen, merret veçanërisht me personalitetet e politikës dhe demokracisë amerikane jo vetëm për faktin se ato janë një nga bashkimet më të zhvilluara dhe më të fuqishme të shteteve, por për modelin e qeverisjes demokratike që ata kanë të zgjedhur, një model që ofron paqe, prosperitet dhe stabilitet për qytetarët e tyre dhe shtetet miqësore që aspironin për demokraci dhe paqe.

Misioni Diplomatik Paqja dhe Prosperiteti ka një grup këshilltarësh dhe përfaqësuesish intelektualë që punojnë me pasion për përsosjen e personaliteteve të tyre, me vlerat më të mira të një modeli të njeriut intelektual dhe për figurën sociale si luftëtarët e paqes. Ata janë të gatshëm të lobojnë, negociojnë, ndërmjetësojnë dhe ndihmojnë me vendosmëri për shkakun e paqes kudo në botë. Ata sakrifikojnë për të ndihmuar njerëzit në nevojë, për të krijuar madje një paqe të vogël në shpirtrat e trazuar nga vështirësitë e shumta të jetës.

Midis këtyre këshilltarëve të shquar të DMPP është edhe këshilltari Rodney D. Dir nga Kalifornia, një intelektual i shquar, i arsimuar dhe i shkolluar si një biznesmen i suksesshëm me një frymë bamirësie, të gatshëm për të ndihmuar me donacione, veçanërisht organizatat e jetimëve dhe njerëzit me probleme ekonomike si mirë. Ai është një gazetar që punon shumë për t’u zhvilluar për të zhvilluar afinitetet e tij për diplomacinë ndërkombëtare që të ketë sa më shumë njohuri që është e mundur në fushën e legjislacionit të të drejtave të njeriut, për paqen dhe prosperitetin.

Ai shpesh gjendet me figura të politikës dhe diplomacisë, me senatorë, kongresmenë, diplomatë, ambasadorë, avokatë të mëdhenj dhe aktivistë të shquar të të drejtave të njeriut dhe paqes, veçanërisht për këtë arsye. Politikanët si senatori Bob Dole dhe kongresmeni Devin Nunes janë miqtë e tij më të mirë. Rodney D. Dir e di se si të përfitojë nga përvoja e të mirëve, për ta përsosur veten si një luftëtar paqeje. Unë jam luftëtar i paqes me veten time, prandaj unë i këshilloj të gjithë bashkëbiseduesit e mi se si të bëhen luftëtarë të paqes dhe prosperitetit. Atje ku është paqja, qëndron Parajsa, shpesh shprehet këshilltari Rodney D. Dir.

Z. Rodney D. Dir ka qenë i përkushtuar në organizatën ndërkombëtare

Diplomatic Mission Peace and Prosperity në çdo hap që organizata ka marrë. Ai ka qenë i angazhuar për të ndihmuar organizatën në çdo aktivitet që ajo të ndërmarrë dhe të ndihmojë në përhapjen e mesazhit të lobimit për paqen dhe prosperitetin në emër të DMPP në mbarë botën.

Arba Berdica

Menu