Princi Michael i Kent në Maqedoni

Përfaqësuesit e organizatës ndërkombëtare Misioni Diplomatik Paqja dhe Mirëqenia mirëpritën në Maqedoni Princi Michael i Kentit. DMPP me Princin Michael të Kent lobojnë për të siguruar Maqedoninë, këtë vend të Ballkanit një zhvillim më të mirë ekonomik-demokratik sipas modelit të demokracisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar.

Princi Michael i Kent dhe mbështetësit e tij në Mbretërinë e Bashkuar, në takimin me personalitetet e shtetit të Maqedonisë dhe në prani të përfaqësuesve të Paqes dhe Prosperitetit të Misionit Diplomatik, Ambasadori Lekë Mandreja dhe Konsulli Albert Arapi premtuan të japin ndihmë në të gjitha fushat për ky vend i Ballkanit.

Korrespondent i krahut të shqiponjës në Maqedoni

Menu