Lobimi, Lobimi dhe vetëm Lobimi për Paqe! – Ky është mesazhi i misionit …

Misioni Diplomatik Paqe dhe Prosperitet (DMPP) është një organizatë lobuese ndërkombëtare, pjesë e OKB-së, e hartuar nga ambasadori amerikan Richard Holbrooke për të operuar në Ballkan dhe në vendet në zhvillim, të regjistruara në Tiranë, mbështetur nga një grup diplomatësh shqiptarë dhe të huaj dhe intelektualë.

Ajo është e vendosur në Tiranë dhe vepron në Republikën e Shqipërisë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi dhe në shumë vende të mëdha anembanë botës.

Ky mision po ashtu vepron në vendet ku përqendrohen komunitetet shqiptare, si në Greqi, Gjermani, Francë, Itali, Turqi, Zvicër etj., Dhe veçanërisht në SHBA si një vend miqësor dhe i fuqishëm që ka marrë më shumë se një shekull nën mbrojtjen e Shqipërisë së vogël me politikat dhe diplomacinë e saj.

Paqe dhe Progres! – Ky është motoja e misionit.
Anëtarët e këtij misioni, nën shembullin e shenjtit Nënë Tereza, gruaja e madhe shqiptare, që sakrifikuan jetën e saj në shërbim të njerëzimit, janë zotuar si misionarë të paqes, në rolin e një grupi ambasadorësh të paqes, të gatshëm për të përfaqësuar Shqipëria demokratike para opinionit ndërkombëtar si një vend me zhvillim të qëndrueshëm, i cili ka paqe në gjenet e qytetarëve të vet dhe që lufton për një Ballkan më të mirë, një Evropë më të mirë dhe një botë më të mirë ku dominon vetëm Parajsa e Perëndisë.

Dihet se paqja është e rrënjosur në dashurinë e vërtetë, në dashuri ndaj Perëndisë dhe ndaj njëri-tjetrit … Për këtë arsye misioni i drejtohet çdo qytetari të botës duke thirrur: Lobim, Lobim dhe Lobim vetëm për Paqe! …

Ky është pikërisht boshti i mesazhit që DMPP i transmeton opinionit publik publik.

Anëtarët e misionit janë udhëheqës të shquar nga shumë vende të ndryshme, nga të gjitha sferat e jetës dhe nga të gjitha besimet, të cilët janë zotuar për çështjen e paqes në Shqipëri, në Ballkan dhe në mbarë botën. Paqja kërkon që ne të punojmë për të kapërcyer kufijtë e racës, fesë, kombësisë dhe kulturës, të cilat kanë ndarë historikisht njerëzimin.
Pra, Paqe dhe Zhvillim, Paqe dhe Qytetërim! – Jo vetëm në Shqipëri, por kudo në Ballkan dhe në mbarë botën.

Misioni synon të sjellë në radhët e tij personalitete të shquara të Politikës Botërore, Kulturës, Artit, Letërsisë, etj., Sidomos personaliteteve të Diplomacisë, me qëllim të krijimit të një lobi të fuqishëm në mbështetje të Shqipërisë, të çështjes sonë kombëtare, unifikimin dhe integrimin dhe në mbështetje të paqes në mbarë botën.
Administrimi i vlerave njerëzore, koordinimi, konsultimi, negocimi, ndërmjetësimi dhe lobimi për Paqe dhe Progres, ky është qëllimi dhe thelbi i aktivitetit të këtij misioni.

Misioni Diplomatik Paqja dhe prosperiteti, përmes aktivitetit të saj, synon të arrijë këto objektiva:
– Ri-dimensionimin e imazhit të Shqipërisë të shkelur nga ish-diktatura komuniste shqiptare, duke ri-dimensionuar vlerat e Ballkanit dhe të vendeve në zhvillim.
– Të luajë rolin e një ambasadori të shkëlqyer në sytë e opinionit ndërkombëtar dhe diplomacisë së huaj për të lartësuar vlerat kulturore shqiptare dhe çështjen kombëtare shqiptare, çështjet e Ballkanit dhe ato të vendeve në zhvillim.
– DMPP do të lobojë në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe parimet e OKB-së për të kërkuar ndihmë, ndihmë, kujdes, konsultim ligjor dhe mbrojtje të të drejtave të njeriut për qytetarët e Shqipërisë në vështirësi jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. DMZH-ja ndihmon falas familjet në vështirësi jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në përputhje me Nenet 4, 5 të Ligjit nr. 8372, me strukturat e veta ose nëpërmjet lobimit pranë organeve shtetërore, publike, qeveritare dhe joqeveritare, me të cilët ka partneritet dhe siguron mundësitë maksimale për mbrojtjen e shtetasve shqiptarë sipas Ligjit Ndërkombëtar që rregullon jetesën në Paqe dhe Prosperitet ane e mbane botes.
– Do të zgjedhë, publikojë dhe shpërndajë në Shqipëri, si shenjë mirënjohjeje, punimet e personaliteteve botërore në fushën e albanologjisë, diplomacisë, kulturës, politikës etj., Të cilat kanë kontribuar dhe po kontribuojnë ende në njohjen e vlerave shqiptare thesare nga opinioni botëror.
– Përzgjedhja, përkthimi në gjuhë të huaja, botimi dhe përhapja e kryeveprave të mëdha shqiptare dhe vendosja e tyre në shërbim të të huajve dhe bashkatdhetarëve tanë në diasporë, me qëllim të zgjerimit të kufijve të njohurive rreth popullit shqiptar dhe Shqipërisë.
– Realizimi i dokumentarëve televiziv mbi jetën dhe punën e personaliteteve shqiptare dhe të huaja të cilët kanë kontribuar në çështjen shqiptare.
– Inkurajimi për të ndjekur një arsim të lartë në vend dhe në botë, si dhe specializimi i talenteve dhe intelektualëve të rinj në fushën e diplomacisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, me qëllim të krijimit të gjeneratave të reja që do të lobojnë për përmirësimin e vazhdueshëm të imazhit shqiptar.
– Sigurimi i asistencës teknike për talentet dhe intelektualët e rinj, në mënyrë që të trajnohen si diplomatë dhe si anëtarë të lobit të së ardhmes, për të asimiluar talentet e lobimit nëpërmjet bashkëpunimit me lobistët profesionistë të botës perëndimore dhe veçanërisht me specialistët e SHBA.
– Punësimi i djemve dhe vajzave të talentuar të komunitetit tonë në administratën publike shqiptare, në administratat e vendeve perëndimore dhe kompanitë shumëkombëshe, të cilat përcaktojnë fatin e politikës dhe ekonomisë botërore, veçanërisht në përfaqësitë diplomatike të huaja dhe përfaqësimin diplomatik shqiptar në vendet e huaja si diplomatë dhe ambasadorë të kulturës shqiptare.
– Krijimi i lobeve më të fuqishme me personalitetet botërore në mbështetje të zhvillimeve demokratike shqiptare dhe ballkanike, të atyre të vendeve në zhvillim, sipas parimeve të OKB-së dhe demokracisë amerikane për integritet si të gjitha qytetërimet e përparuara. Lobim për t’u ofruar vendeve në zhvillim modelin e demokracisë amerikane.
– Lobimi për lëvizjen e aseteve kapitale të vendeve të fuqishme për të ndihmuar vendet në zhvillim. Konferencat dhe panaire të donatorëve për të ndihmuar vendet në zhvillim.

Lobimi, Lobimi dhe vetëm Lobimi! …

Dr. Haim Reitan

Menu